กล่องพับพลาสติกมีกี่แบบ

กล่องพับพลาสติกมีกี่แบบ

1,106

21/01/2022

มี 3 แบบ

1. กล่องสวม

2. กล่องฝาแยก

3. กล่องฝาในตัว

CopyRight © 2011 OPENPACKS All Rights Reserved.