สินค้า > กล่องสวม

กล่องสวม
เป็นกล่องลักษณะ คล้ายๆกับกล่องไม้ขีด จะมีกล่องในสวมกับกล่องนอก
แชร์

เป็นกล่องลักษณะ คล้ายๆกับกล่องไม้ขีด จะมีกล่องในสวมกับกล่องนอก

สินค้าใกล้เคียง

กล่องฝาในตัว

กล่องฝาในตัว
เป็นกล่องพับที่เราสามารถพับขึ้นรูปกล่อง เมื่อต้องการใส่สินค้า ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บกล่อง

กล่องฝาแยก

กล่องฝาแยก
จะเป็นกล่องลักษณะ มีตัวกล่อง และฝากล่อง แยกเป็น 2 ชิ้น
CopyRight © 2011 OPENPACKS All Rights Reserved.